Ubuntu
Op zoek naar gezamenlijke wijsheid
Ubuntu
Op zoek naar gezamenlijke wijsheid

Zoals iedereen uit ervaring weet, gaat persoonlijke ontwikkeling via onvoorspelbare wegen en ontstaan er doorbraken op onverwachte momenten. Wilt u meer sturing geven aan uw persoonlijke ontwikkeling? Er zijn verschillende coachingstrajecten op de markt, zoals Ubuntu.
 

Zoals iedereen uit ervaring weet, gaat persoonlijke ontwikkeling via onvoorspelbare wegen en ontstaan er doorbraken op onverwachte momenten. Wilt u meer sturing geven aan uw persoonlijke ontwikkeling? Er zijn verschillende coachingstrajecten op de markt, zoals Ubuntu.

Community-coaching: niet anders?

Community-coaching richt zich niet op vaardigheids- of kennisaspecten, zoals bij veel andere trainingen. Het richt zich op zaken die direct uw identiteit en uw bestaan raken, zoals u die tot op de dag van vandaag beleeft. Vaak gaat het over thema’s die steeds terugkomen in uw werk en privéleven. Een belangrijke en interessante vraag die we u stellen is of uw zelfbeeld de lading dekt van wie u wilt zijn.


Zelfsturend vermogen
Ubuntu gaat uit van specifieke waarden en met name het belang van het geheel. Desondanks is ubuntu-coaching niet wezenlijk anders dan wat er in het algemeen onder coaching wordt verstaan: coachen gericht op het terugwinnen van het zelfsturend vermogen van de mens. De coach helpt u om zelf oplossingen te vinden voor problemen of uitdagingen waar u tegenaan loopt.

Community-coaching: wel anders!

Ubuntu-training

Community-coaching is vooral gericht op potentieel, kracht en de verbinding met het grotere geheel (spiritualiteit). Daarbij wordt uw eigen oplossend vermogen gestimuleerd, door middel van uw drijfveren en levensdoel. Door middel van co-creatie werken we samen aan verbetering.

Gelijkwaardigheid
Ubuntu gaat uit van een onvoorwaardelijke acceptatie van de ander als gelijkwaardige medemens. Daarbij hoort oprechte nieuwsgierigheid naar een ander. En erkenning en herkenning van de waarde van een gemeenschap waarin men elkaar in alle openheid wederzijds kan inspireren.

Vormvrije dynamiek
Het vitale bestanddeel van een traject bestaat uit de dynamiek en wederkerigheid tussen u en uw coach. Daardoor ontstaat levendigheid en een uitwisseling van energiestromen. Community-coaching is structuur- en vormvrij. U bepaalt de actuele agenda, het aantal ontmoetingen en de doelstellingen. 

Toch zijn er in algemene zin steeds vragen die terugkomen. U vindt ze hiernaast in een model terug. Met de kanttekening dat zulke processen in het leven natuurlijk niet volgens een model verlopen.