Ubuntu-coach
Op zoek naar gezamenlijke wijsheid
Ubuntu-coach
Op zoek naar gezamenlijke wijsheid

Ubuntu@work is een betrouwbare community bestaande uit geestverwante bureaus. Sinds 2005 is de toenmalige ubuntu-groep uitgegroeid tot een brede community van senior adviseurs, trainer-coaches en managers. In intern gerichte inspiratie- en intervisiebijeenkomsten, ubuntu-cirkels en huiskamerbijeenkomsten hebben zij zich verder verdiept in het ubuntu-gedachtengoed. Dit hebben zij vertaald naar de huidige werkpraktijk. Uiteraard heeft ieder daarbij zijn eigen kwaliteiten kunnen inzetten en ontwikkelen.
 

Ubuntu@work is een betrouwbare netwerkorganisatie bestaande uit geestverwante bureaus. Sinds 2005 is de toenmalige Ubuntu-groep uitgegroeid tot een breder netwerk van senior adviseurs, trainers en managers. In intern gerichte inspiratie- en intervisiebijeenkomsten, Ubuntu-cirkels en huiskamerbijeenkomsten hebben zij zich verder verdiept in het Ubuntu-gedachtengoed. Dit hebben zij vertaald naar de huidige werkpraktijk. Uiteraard heeft ieder daarbij zijn eigen kwaliteiten kunnen inzetten.

Over Ubuntu@work

In de geest van de ubuntu-filosofie geloven wij in Corporate Tribe based organiseren. Organisaties zijn in toenemende mate vooral communties van mensen met een gezamenlijk doel, een bedding en spelregels. De zoektocht is naar de meerwaarde van de diversiteit van persoonlijkheden, kwaliteiten, talenten en ervaringen. Én naar de gezamenlijke wijsheid in organisaties en personen.

In onze eigen zoektocht en om onze eigen eigenwijsheid te overwinnen, hebben wij het ubuntu-gesprek ontwikkeld. Ook wij hebben ervaren hoe lastig het is om echt naar elkaar te luisteren, de persoonlijke achtergronden van onze opvattingen te delen en elkaars dagelijks handelen te begrijpen.

Onze ervaring en kennis willen we graag door geven aan een groeiende groep organisaties en mensen die gedreven willen werken vanuit een organisatie asl gemeenschap. En willen werken vanuit een gezamenlijk beleefd duurzaam geheel aan een zinvolle maatschappelijke bedoeling.

De drijvende kracht achter Ubunu@work is Dhian Sioe Lie. Sinds 10 jaar verdiept hij zich in het unieke karakter van ubuntu en de toepassing hiervan in onze organisaties en westerse samenleving, Op zijn site LIE XS-advies kunt u nader met hem en zijn uiteenlopende activiteiten kennismaken.

Zo werken wij

1. Neem contact op met community-coach Dhian Sioe Lie, leider van Ubuntu@work
Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening m.b.t. communiy-leiderschap, community-coaching, ubuntu-storytelling, aandacht voor rijker organiseren, aanpak-adviezen of anderszins van de expertise van Ubuntu@work? Stel uw vraag via het contactformulier of sms naar 06-23714765. Een gewone email kan natuurlijk ook.

2. Direct contact; een vrijblijvend gesprek
Dhian Sioe Lie neemt telefonisch contact met u op. Afhankelijk van uw vraag zal er daarna een wederzijds oriënterend gesprek plaats vinden. Ubuntu@work zorgt ervoor dat dan de juiste mensen uit haar netwerk aan tafel zitten. We verkennen samen met u de situatie en de bijdrage die Ubuntu@work kan bieden, gericht op de doelstelling die u voor ogen heeft. Meestal zijn er verschillende benaderingen en werkwijzen mogelijk, waarvan de voor- en nadelen met u worden doorgenomen. Uiteraard worden ook tijdsplanning en kosten met u besproken. We sluiten het gesprek af met een gezamenlijke conclusie over de toegevoegde waarde van Ubuntu@work.

3. Een vrijblijvend aanbod
De leider van Ubuntu@work, brengt een offerte uit vanuit zijn bureau LIE XS-advies dat daarna in professionele en juridische zin aansprakelijk is voor de verleende diensten. De offerte is in beginsel 1 maand geldig vanwege de dagdelen die Ubuntu@work voor u vrijhoudt.

4. Uitvoering in dialoog
Uw opdracht geeft het pad aan dat we met elkaar gaan lopen. De ervaring leert dat het uitgestippelde pad niet altijd precies kan worden gevolgd. Natuurlijk richten we ons op het hoofddoel, maar soms is het verstandig een korte omweg te maken of een extra excursie te organiseren die een andere impuls geeft. Zoals in elk reisgezelschap gaat dat in overleg, en wegen we in een dialoog af, wat verstandig en nodig is om ons doel te bereiken.

5. Afronding en evaluatie opdracht
De opdracht wordt op een passende manier afgesloten, waarbij de verschillende aspecten van het traject aan de orde komen. Als Ubuntu@work vragen wij u om daarna nog onze korte schriftelijke evaluatie te beantwoorden. Zo leren wij van uw feedback en kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Het kernnetwerk van Ubuntu@work

  • Dhian Sioe Lie: organisatie- & innovatieconsultant bij LIE XS-advies www.lie-xs.nl
  • René Waltenberg Donkel: gesprekspartner/-coach bij Coaching-in-Context
  • Judith van Woudenberg: trainer/coach bij Garuda Trainingen www.garudatrainingen.nl
  • Mijnie Oosterom: trainer/coach bij Mijnie Oosterom Interculturele Communicatie en Management www.mijnieoosterom.nl
  • Frans Duurland: adviseur bij bureau Kadans voor purpose & reflectie www.kadans.nl. Tevens adviseur Innovatie Management bij Forward Move www.fwdmove.nl
  • Leontine Keijzer-Gango: trainer/coach bij Karfo Internationale Coaching en Advies www.karfocoaching.com
  • Maria van den Boer: storyteller/consultant bij Ubuntu Vision www.ubuntuvision.nl
  • Peter de Haan: partner bureau Kadans voor purpose & reflectie www.kadans.nl. Tevens directeur Hogeschool Windesheim lerarenopleidingen VO & opleidingen theologie