Ubuntu-consultancy
Op zoek naar gezamenlijke wijsheid
Ubuntu-consultancy
Op zoek naar gezamenlijke wijsheid

Ontwikkeling van uw organisatie als geheel, als systeem, door community-leiderschap richt zich op het in haar kracht zetten van de organisatie en haar medewerkers. Dit door versteviging van de menselijke verbindingen en interactie binnen een organisatie. Vertrekpunt en sleutel tot succes is aandacht voor persoonlijke en gemeenschappelijke samenwerkingservaringen, binnen het geheel van de organisatiegemeenschap.
 

Ubuntu-organisatieontwikkeling richt zich op versteviging van de menselijke verbindingen en interactie binnen een organisatie. Vertrekpunt en sleutel tot succes is aandacht voor persoonlijke en gemeenschappelijke samenwerkingservaringen, binnen het geheel van de organisatiegemeenschap.

Corporate Tribe based organiseren: community-coaching op 5 werkniveaus

Bij organisatieontwikkeling kan men vijf werkniveaus onderscheiden, namelijk:

  • aandacht voor de ander, de collega met wie u werkt
  • aandacht voor elkaar in groeps- of teamverband
  • aandacht voor de aansluitingen binnen de organisatiegemeenschap als geheel
  • aandacht van de organisatiegemeenschap voor u
  • aandacht van de organisatiegemeenschap voor de collectieve betekenisgeving en de manier van sturing van de organisatie

Vertrekpunt van community-ontwikkeling

Community-ontwikkeling is maatwerk voor elke organisatie en start bij de specifieke omstandigheden waarin de gemeenschap verkeert. U kunt hierbij denken aan de energie en werkstijl van een managementteam, maar ook aan de dominante cultuur: wat wordt tegen elkaar gezegd in de bovenstroom, en wat leeft er in de onderstroom en wordt niet gezegd.

De filosofie achter community-ontwikkeling

Community-ontwikkeling is gericht op het ‘hoe’ in een organisatie, het versoepelen van de onderlinge verbindingen, en daarmee het versnellen van communicatie, samenwerking en innovatie.

Het zet in op vertrouwen en meer ruimte voor vakmanschap, gebruik van specifieke talenten, zelfsturend vermogen van mensen en het stimuleren van initiatief en creativiteit. Bovendien zet het in op de ontwikkeling van heldere sturingskaders, die de belangen en continuïteit van de organisatie borgen. Een toekomstvisie en hoofdkoers die mensen moet enthousiasmeren, binden en boeien.

Community-co-creatietraject

Een community-coach van Ubuntu@work gaat samen met u op zoek naar de punten waarop energie, communicatie en samenwerking meer ruimte moeten krijgen om te stromen. De basis van co-creatie is wederkerigheid: samen nemen we waar, en vormen we een mening over wat er speelt, en wat er nodig is voor verandering. U neemt tijdelijk een gesprekspartner aan boord voor reflectie en gezonde tegenspraak.

Community-koerstraject

Een community-coach (zo nodig twee) van Ubuntu@work probeert samen met u helder te krijgen wat de strategische koers van uw bedrijf moet zijn. Deze koers ligt vast in het DNA van uw organisatiegemeenschap, dat bestaat uit:

  • haar identiteit
  • haar missie, in termen van zingeving en bijdrage aan het grotere geheel
  • haar kernwaarden, overtuigingen en moreel kompas
  • een toekomstvisie die ruimte biedt aan meervoudige waardecreatie
  • een dynamisch sturingskader dat ruimte biedt aan zelfsturing en aan transparante accountability

Onze ambitie is om een gedragen koers in de organisatiegemeenschap te realiseren. Daarnaast willen we door ontwikkeling van een dynamisch sturingskader het belang van de managementfunctie reduceren tot een breder gedeelde coördinatieverantwoordelijkheid.